Oferta ośrodka

Psychologia i Psychologia Kliniczna

PSYCHOLOG  DZIECIĘCY Warszawa:
Psycholog dziecięcy – Poradnictwo psychologiczne dla rodziców, konsultacje rodzinne, zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci w Warszawie.

PSYCHOLOG

  • Rozwiązywaniu dziecięcych problemów emocjonalnych: nieśmiałość, lęk, przewlekły i nagły stres, depresja, zachowania opozycyjno-buntownicze, agresja, niskie poczucie własnej wartości
  • Zaburzeniach procesów regulacji u niemowląt i małych dzieci (kłopoty z jedzeniem, spaniem, nastrojem)
  • Wsparcie dla dzieci znajdujących się w emocjonalnie trudnej sytuacji rodzinnej (konflikty rodzinne, rozwód, choroba lub śmierć bliskiej osoby)
  • Trudności wychowawcze – poradnictwo i warsztaty dla rodziców
  • Diagnoza dojrzałości szkolnej
  • Diagnoza i terapia trudności szkolnych

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych:
a) nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
b) problemy z koncentracją uwagi
c) zespół Aspergera i autyzm
d) opóźnienie rozwoju psychoruchowego
e) niepełnosprawność intelektualna

 

Nawet niemowlęta reagują emocjonalnie na stres: są płaczliwe, gorzej jedzą i śpią, stają się wycofane . U starszych dzieci stres  bywa często przyczyną lęku,  zachowań opozycyjno-buntowniczych i agresji . Przewlekły –  jest najczęstszą przyczyną dziecięcej depresji.

Lęk u dzieci  często występuje jako  reakcja na to, co nowe i nieznane.   Przeżywają go wszystkie dzieci idące do żłobka, przedszkola czy szkoły. Nadmiernie nasilony, może jednak hamować prawidłowy rozwój dziecka. Powodów dziecięcych lęków jest wiele. Niektóre z nich powstają w bujnej  wyobraźni,  a inne są wynikiem trudnej sytuacji życiowej.  Wspólna zabawa terapeutyczna, bajka czy rysunek pomagają dzieciom w  przezwyciężaniu lęków.

Złość jest jedną z emocji, która towarzyszy nam w życiu. Jeżeli dziecko nauczy się wyrażać ją w sposób konstruktywny i akceptowany społecznie, będzie spokojniejsze i szczęśliwsze.

Nadpobudliwość psychoruchowa, kłopoty z koncentracją uwagi i trudności w nauce są dla dziecka nie tylko przyczyną problemów edukacyjnych ale również społecznych i emocjonalnych.  Takie dzieci rzadko słyszą pod swoim adresem słowa uznania, w związku z tym nabierają przekonania, że są gorsze od rówieśników . Niestety nic tak bardzo nie podcina skrzydeł w dążeniu ku dojrzałości niż niskie poczucie własnej wartości.

Rodzina, to miejsce, w którym dziecko zawsze powinno czuć się szczęśliwe i bezpieczne,  jednak w każdej rodzinie zdarzają się czasami trudniejsze momenty. Nawet jeżeli rodzice nie mówią dziecku o kłopotach, ono samo czuje, że coś jest nie tak. Nieraz bywa świadkiem  konfliktów, czasem musi przejść przez rozwód rodziców albo pogodzić się z chorobą lub śmiercią bliskiej osoby. W takich momentach przede wszystkim rodzice potrzebują wsparcia aby mogli w mądry i empatyczny sposób pomóc swojemu dziecku.

 

Zapraszamy do psychologa dziecięcego w Warszawie 

Gabinet Promyk ul. Odolańska 10

Oglądaj nas

Nasze wideo

Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.

Przeczytaj

Inspiracje

Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka, istniejemy już od 1993 roku.